StrukturointiHenkilö tarvitsee keinoja ympäristön ja toiminnan hallitsemiseen. Jäsennelty eli strukturoitu ympäristö ja työskentelyn ohjaus on osa henkilön peruskuntoutusta. Strukturoinnissa varustetaan ympäristö näkyvillä vihjeillä, jotka ilmaisevat mitä on tarkoitus tehdä. Strukturoinnissa käytetään kommunikaation apuna esim. kuvia ja tilaa jäsentäviä visuaalisia värejä. Työskentelyä ohjataan strukturoidusti ja tehtävät laaditaan yksilön oppimista tukeviksi.

Struktuurissa aika, tila ja toiminta jäsennetään (strukturoidaan) henkilölle mahdollisimman selkeäksi.

Henkilöt tarvitsevat normaalia enemmän toistoja jotta asiat tulevat tutuiksi ja turvallisiksi. Muutokset struktuureissa aiheuttavat haastavaa käyttäytymistä, siksi on tärkeää, että henkilökunnan vaihtuvuus minimoidaan ja henkilökunta tuntee asiakkaan haasteet yksilöllisesti.Hoito- ja lomakoti Vilperi Oy, Listakuja 4, 04440 JÄRVENPÄÄ, Puh. 050 3762267Mobiili