Kommunikointi lomalaisen kanssaOn tärkeää löytää henkilölle yksilöllinen kommunikointitapa, jolla hän voi ilmaista itseään ja tulee ympäristössään ymmärretyksi. Kommunikoinnissa etsitään tasoa, jossa esineillä ja toiminnoilla on sama merkitys sekä lomalla olevalle henkilöille että muille esim. ohjaajille ja avustajille. Merkitykselle etsitään konkreettinen muoto. joka voi olla esine, kuva, puhuttu tai kirjoitettu sana, viittoma tai muu merkki.
Kommunikoitaessa henkilön kanssa voidaan apuna käyttää myös fasilitointia, puhetta tukevia, ja muita vaihtoehtoisia kommunikaatiomenetelmiä. Kommunikoinnin tarve herätellään vahvistamalla henkilön omaa spontaania ilmaisua, kuten ääntelyä, liikkeitä tai muuta toimintaa. Kommunikoinnissa käytetään palkkioita, joilla on merkitystä henkilölle. Yhteinen kommunikointitapa luo perustan ohjaamiselle ja oppimiselle ja arjessa selviämiselle.


Jos henkilö osaa lukea tai kirjoittaa hänellä käytetään kommunikoinnin apuna kirjoitettua selkokieltä tai fasilitointia, tämä välttää monimutkaisia sanontoja, sivulauseita ja varsinkin lauseenvastikkeita. Sanoja ei yleensä tavuteta, ja yksi asia pyritään kirjoittamaan yhdelle riville. Selkokielisen kirjoittamisen jutut ovat verrattain lyhyitä ja niistä puuttuvat johdanto-osat sekä väliotsikot. Selkokirjoituksen sivutaitto on ilmava, palstojen välit ovat suuret ja ne on erotettu toisistaan useimmiten viivalla. Jutut on ladottu omiin laatikoihinsa ja juttujen kuvat ovat selkeästi niille varattujen laatikoiden sisällä.
Selkokieli on helppotajuista kielenkäyttöä. Käsite on vakiintunut tarkoittamaan kehitysvammaisten apuvälineenä toimivaa viestintää. Tosin myös näkövammaiset puhuvat selkokielestä, kun on kyse heikkonäköisten isokirjaimisesta tekstistä.
Hoito- ja lomakoti Vilperi Oy, Listakuja 4, 04440 JÄRVENPÄÄ, Puh. 050 3762267Mobiili