Vilperin arvotAsiakaslähtöisyys

Lomalaista sekä heidän huoltajiaan arvostetaan, kunnioitetaan ja huomioidaan yksilöllisesti toimintaa suunniteltaessa ja toteuttaessa. Lomalaisen luokse tehdään kotikäynti jossa kartoitetaan toiveet ja tarpeet sekä kerätään tarvittava ennakkotieto. Lomalaisen kuntoutus- ja opetustahoihin ollaan tarpeen mukaan yhteistyössä esim. päiväkoti, koulu ja eri terapeutit.

Toiminnan arjessa lomalainen hyväksytään sellaisenaan kuin hän on. Jokaiselle lomalaiselle annetaan mahdollisuus turvalliseen, toiminnalliseen ja iloiseen lomaan osallistuen omien kykyjensä mukaan. Lomalaisia ohjataan toisten ihmisten kunnioittamiseen ja erilaisuuden hyväksymiseen.

Toiminnasta kerätään palautetta asiakkailta sekä yhteistyötahoilta. Lomatoimintaa kehitettäessä otetaan huomioon asiakkailta saatu palaute


Oikeudenmukaisuus

Oikeudenmukaisuus mahdollistaa lomalaiselle hyvän perusturvallisuuden ja iloisen mielen lomalla. Henkilökunta panostaa myönteiseen ja turvalliseen ilmapiiriin jotta lomalaisella on tunne, että häntä kohdellaan oikeudenmukaisesti. Lomalaisen itsemääräämisoikeutta kunnioitetaan ja se huomioidaan kaikissa tilanteissa.


Toiminnallinen rento loma

Lomakoti järjestää mukavaa ja rentoa tekemistä lomalaiselle koko loman ajaksi. Toiminta suunnitellaan asiakaslähtöisesti ja yksilöllisesti. Toiminnassa kunnioitetaan lomalaisen vapaa-aikaa ja annetaan hänelle mahdollisuus myös olemiseen ja rentoutumiseen, joten liika suorittaminen poistetaan. Lomalaista tuetaan osallistumaan toimintaan sekä yksin että yhdessä muiden kanssa. Toiminta suunnitellaan ja strukturoidaan erilaisten tekemisten ympärille, näitä ovat mm. askartelu, musiikki eri muodoissa, ulkoilu, luonnossa liikkuminen, pelit ja leikit,retket.
Hoito- ja lomakoti Vilperi Oy, Listakuja 4, 04440 JÄRVENPÄÄ, Puh. 050 3762267Mobiili